Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2006

Bιοσύνθεση των τερπενίων στο Κρητικό Λάδανο

Κλωνοποίηση, χαρακτηρισµός και έκφραση γονιδίων που συµµετέχουν στη βιοσύνθεση των τερπενίων στο Κρητικό Λάδανο ( Cistus creticus
ssp. creticus)


στη διεύθυνση :
της Ειρήνης Πατεράκη και του Άγγελου Κανελλή

Δεν υπάρχουν σχόλια: