Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2006

η ελευθερία της Κρήτης και ο αλάδανος του Μυλοποτάμου

Ο Σπ. Ζαμπέλιος έγραψε στα "Ιστορικά Σκηνογραφήματά" του: «Η ανάγκη της ελευθερίας αναπηδά, ως αν τις είποι, εις Κρήτην εκ των σπλάχνων της γης, είναι προϊόν αυτόφυτον, ιδιογενές, ως ο λάδανος του Μυλοποτάμου και της Ιδης ο δίκταμος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: